lördag 7 september 2013

Nej tack, jag är allergisk

Så enkelt borde det vara när någon vill bjuda på alkohol till en sån som mig. Jag borde inte behöva krumbukta mig och förklara. Jag borde inte behöva uppfattas som provocerande bara för att jag avstår. Och ingen jag har mött hittills har klarat av att hantera svaret: "Nej tack, jag är alkoholist".

Men om jag skulle kunna säga: "Nej tack, jag är allergisk". Ja, då kanske många skulle förstå lite mer vad det handlar om. Ingen tar ju med sig en hund hem till en hundallergiker. Ingen tar med sig blommor till sjukhuset. Ingen bjuder ett glutenintolerant barn på vanliga bullar.

söndag 17 mars 2013

Studiecirkel om EU och alkoholen


Just nu deltar jag i en studiecirkel om EU och alkoholen tillsammans med ett gång övriga medlemmar i IOGT-NTO. Vi läser de båda helt nyutkoma böckerna ovan och diskuterar dem tillsammans. Vi gör det via distans tillsammans med Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet, NBV.

I mitten av maj kommer vi att åka ner till Bryssel och där träffa personer som ett eller annat sätt arbetar med alkoholpolitik. Studiecirkeln är ett led i att försöka skärpa nykterhetsrörelsens arbete med det som kallas folkrörelselobbyister.

Jag tycker det är häftigt med en organisation som låter gräsrötter vara med i det strategiska lobbyarbetet mot framför andra eu-parlamentariker. Det känns som demokrati och folkstyre när det är som bäst. Och det som många ofta säger "Bryssel ligger så långt bort" är helt enkelt inte sant.

fredag 15 mars 2013

Varför varningstext på flaskan?

Hittade några gamla klipp som kanske kan vara värt att spara här också:

Klippen spelades in i samband med ett seminarium om varningstexter på flaskor som innehåller alkohol.söndag 24 februari 2013

Anmälde radioprogrammet Institutet


I dag anmälde jag radioprogrammet Institutet till Myndigheten för radio och teve.

Jag skrev så här i min anmälan:

"Jag tycker att det var upprörande att lyssna till två ungdomar som sitter och romantiserar överkonsumtion av alkohol. Det allvarliga var väl inte att varumärken nämndes eller att det verkade härligt och fantastiskt med alkohol. Utan det anmärkningsvärda, tycker jag, är att det självklara svaret på frågan om man vad man blir mer eller mindre bakfull av faktiskt inte nämndes i inslaget.

Lättsamt, javisst. Men hallå, man vänder sig med detta till en ung publik en söndagmorgon, hur tänkte ni där?"

Länk till inslaget.


lördag 26 juni 2010

Alkoholpolitik lönar sig

Efter att ha lyssnat till kanske 50 olika föreläsare vid Eurocares alkoholpolitiska konferens i Bryssel så klarnar en bild för mig: Alkoholpolitik lönar sig.
Kanske är det rentav så att om du har som mål att förbättra världen vilket jag inte skäms för att jag har som drivkraft, så är alkoholpolitik ett ovanligt bra val av område att sätta fokus på. Jag menar att om du vill maximera lycka och minimera lidande för så många människor som möjligt, så ska du välja att arbeta med alkoholpolitik. Ja, jag vet, det låter lite religiöst, och nästan lite nyfrälst. Men allteftersom jag börjat läsa in mig på området så klarnar en allt tydligare bild. Och den handlar om att många väljer att blunda för alkoholens skadeverkningar. Två snabba exempel:
  1. Varannan svensk är drabbad. 50 procent. Detta är Benny Haags favoritkampanj. Runtomkring varje fullblodsalkoholist finns det många människor som tar väldigt stor skada, inte bara närmast anhöriga, det brukar också röra sig om arbetskamrater innan man får sparken, grannar, rattfyllerioffer och deras anhöriga osv.
  2. Alkohol är ett hinder för utveckling. Överallt i tredje världen ser alkoholindustrin en ny marknad med enorm potential. När biståndspengar som kanske var tänkta för rent vatten så att barn inte dör av kolera, i stället blir mutor och unken bakfylla, då vill jag bara gråta. Allra värsta exemplet är Indien som i dag är ger produktionsstöd till lantbrukare som odlar spannmål för alkholproduktion. 340 000 barn dör årligen i Indien av akut undernäring. 95 procent av indierna dricker i dag inte alkohol. Den föreläsare som föredrog detta vid Eurocares konferens möttes av en sorgsen, deltagande tystnad. Min första spontana tanke var att "ville jag veta detta?". Min nästa tanke är naturligtvis att jag känner mig mer motiverad än någonsin att driva alkoholpolitik.
Bara som två snabba exempel, som sagt.
Det finns fyra bevisat verkningsfulla åtgärder för att minska alkoholens skadeverkningar:
  1. Hög debutålder
  2. Begränsad tillgång
  3. Begränsad eller ingen marknadsföring
  4. Ett högt pris
En hög debutålder är bra på flera olika sätt. Ju tidigare du börjar dricka, desto större är risken att du utvecklar beroende. Ju mindre du är, desto större skada tar du. Ju yngre du är, desto större är risken att ditt omdöme förändras och att du därmed gör ännu dummare saker. Ju yngre du är desto sorgligare är det om du förstör, eller ändar ditt eget eller någon av dina närståendes liv. Ja, det råder egentligen en total enighet om att det är bra att barn inte dricker alkohol. Inom EU är detta konsensusnivån, alla är överens om att barn och ungdomar under 18 år ska hållas borta från alkohol.
Begränsad tillgång
Begränsad tillgång kan enkelt uttydas som att Systembolaget är bättre än Konsum. På att sälja alkohol. Och egentligen finns det ett starkt folkligt stöd för Systembolaget. De gör det de ska, och de gör det bra.
Det går att begränsa ännu mer. Det går dock inte att begränsa lika mycket som man försökte med i USA under 30-talet. Men vår egen motbok sedd ur backspegeln var faktiskt inte så dum som många debattörer har velat framställa den som. Och tydligen hade den också ganska så starkt folkligt stöd, särskilt då den togs bort. Var sak har sin tid.
Det vi skulle kunna diskutera i dag är hur många systembolagsbutiker vi ska ha, om de ska ha öppet på lördagar.
Tillgången handlar också om krogarna. Och deras öppettider. I Norge beslutade man nyligen att backa en timme på öppettiderna. Man gick från kl 03 till kl 02. Genom att korta festnatten med bara denna timme så såg man en väsentlig minskning av antalet våldsbrott.
Marknadsföring
Alla som vill ha tevereklam om alkohol räcker upp en hand. Alla som tror att ungdomar inte påverkas av reklam som vänder sig till vuxna, och som visar hur vuxna människor har roligt och trevligt tillsammans. Ja, ni kan också räcka upp en hand. Tack, ta ner.
Priset
Jag tror att det finns många i Sverige som har en bild av att det bara är Sverige som har höga alkoholskatter. Men så ser det inte ut. I princip alla jämförbara länder arbetar med alkoholskatter på olika sätt.
Problemet i dag är att ett land inte kan ha egna alkoholskatter som alltför kraftigt avviker från omvärldens. Här ser jag jag EU mer som en möjlighet än ett hot. Och det är faktiskt så att de flesta köper sin mesta alkohol på bolaget även om den är lite dyrare än hembränt eller via en egen införselresa. De flesta köper inte smuggelsprit.
Så, enkelt uttryckt kan man påstå att det är bra att utnyttja priset upp till den nivå då folk börjar handla alltför mycket någon annanstans.
Det finns en femte alkoholpolitisk åtgärd. Låt oss kalla den upplysning. Alltså information och kampanjer i stil med "socialstyrelsen rekommenderar 6-8 skivor bröd om dagen". Många tror att Sverige är ensamt om sådant tänk. Och att det även här hör 60- eller 70-talet till. Alltså bilden av det svenska förmyndarsamhället. Roligt och intressant då att Frankrike i dag har varningstexter på sina vinbuteljer! Och de har det, den fria marknaden till trots.
Det som skiljer de fyra första åtgärderna från denna femte är att de fyra första är bevisat verksamma. Att informera och kampanja har inte någon tydlig verkan. Ibland fungerar den, och ibland inte, kan man säga. Vad som säkert går att säga, är att den är den mest kostsamma åtgärden. Nästan lite tragiskt, kan jag tycka.
Nu till lite kreativ matematik.
Nästan alla dricker. Eller närmare 95 procent av befolkningen. Ungefär 10 procent av befolkningen dricker hälften av alkoholen. Den andra hälften av alkoholen dricks av den återstående delen av befolkningen. Alla som tror att alkoholindustrin skulle vilja samarbeta kring att dra bort hälften av sin marknad räcker upp handen nu. Tack, ta ner.
Vilken politiker törs gå till val på att föreslå åtgärder som i värsta fall kanske ogillas av 85-90 procent av väljarna?
Vilken politiker vill gå till val på att säga: "Jag vill minska alkoholens skadeverkningar genom de fyra verksamma åtgärderna här ovan. De kostar i princip ingenting. Men samhällets kostnader för alkoholens skadeverkningar kommer att minska så kraftigt att du som väljare kommer att få dels en rejäl skattesänkning, dels minskat lidande i din närmaste omgivning".
Vilken väljare törs rösta för ett lyckligare samhälle?

Här kan du läsa mer om vad IOGT-NTO är.

tisdag 27 april 2010

Så kan det gå

På Falköpings återvinningsstation har personalen varit lite kreativa. Under en tid har de hittat diverse saker som tillsammans utgör denna mycket kraftfulla alkoholpolitiska manifestation. Och visst kan jag skratta åt den och visst kan jag fascineras av att den största flaskan där faktiskt rymmer 4,5 liter.

Men jag sätter lätt det skrattet i halsen. Den som läser på läxan vet att en storkonsument av alkohol, som utvecklar ett beroende, faktiskt bara har två alternativ. En för tidig död med ett dåligt liv under lång tid dessförinnan. Eller att inte dricka.

onsdag 31 mars 2010

Jag har blivit aktiv medlem i iogt-nto

Nu har jag blivit invald i lite olika sammanhang. Varit på både årsmöten och styrelsemöten. Det finns saker att göra, därom råder inga som helst tvivel. Det finns också massor med möjligheter, det är roligt, eftersom den svenska nykterhetsrörelsen är en väldigt stark organisation.

Det första aktiviteten som jag kommer att vara inblandad i är ett så kallat alkoholfritt mingel som vi arrangerar tillsammans med Falköpings fotoklubb. I all enkelhet kommer det att gå ut på att erbjuda ungdomar möjligheten att prova på studiofotografering med proffsblixtar. Skarpa bilder kräver skärpta fotografer. Oftast blir det bäst om inte heller modellerna är särskilt dimmiga.